Psykoterapi hjælper dig til at finde din egen vej i livet. Fordybende terapi åbner for indsigt i dine tanker, følelser og reaktionsmønstre. Du får en dybere forståelse og accept af dig selv og dermed øget livsglæde og livskvalitet.

 

Der kan være mange grunde til at søge psykoterapi:

 •  lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 •  tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
 •  livshæmmende overbevisninger og forestillinger
 •  uhensigtsmæssige vaner og adfærdsmønstre 
 •  tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer
 •  fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
 •  parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser
 •  stress og udbrændthed
 •  posttraumatisk stress efter shock og traumer
 •  eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre tab
 •  lettere misbrugs- eller afhængighedsproblematikker
 •  spiseforstyrrelser